Ogólnopolski projekt edukacyjno - społeczny "Każdy inny - wszyscy równi"

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno - Społecznego : „Każdy inny – wszyscy równi”

Głównym celem naszych działań będzie kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwijanie empatii wobec nich.

Każdy inny, wszyscy równi - plakat.jpg

Każdy inny, wszyscy równi - program


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.50-13.35
Lekcja 7    13.40-14.25
Lekcja 8    14.30-15.15
Lekcja 9    15.20-16.05

Powrót na początek strony