Konta bankowe

Numery Kont Bankowe w SP 34

Konto Rady Rodziców : 07 8099 0004 0010 2030 3000 0010

Konto do opłaty za oddział przedszkolny : 76 1240 2890 1111 0010 3577 5268

Konto do opłat za całodzienne wyżywienie: 51 1240 2890 1111 0010 3577 5330

Konto do opłat na doposażenie stołówki: 07 8099 0004 0010 2030 3000 0010


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.50-13.35
Lekcja 7    13.40-14.25
Lekcja 8    14.30-15.15
Lekcja 9    15.20-16.05

Powrót na początek strony