Kadra Pedagogiczna

W Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku pracują:

Oddział przedszkolny:

mgr Katarzyna Czyżewska
mgr Małgorzata Olszańska

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Mirosława Chomik
mgr Elżbieta Wasiluk
mgr Małgorzata Przesmycka
mgr Grażyna Wądołowska
mgr Agnieszka Zienkiewicz
mgr Mirosława Drobniuch 
mgr Marta Kalinowska 
mgr Honorata Hyjek

Język polski:

mgr Małgorzata Hajduczenia
mgr Joanna Minkiewicz
mgr Renata Wasilewska
mgr Monika Michaluk
mgr Małgorzata Agata Okuła

Język angielski:

mgr Dorota Kuźma
mgr Elżbieta Szczepańska-Plewa
mgr Anna Puchalska-Bala
mgr Jolanta Drozd
mgr Paulina Waszkiewicz - zwolnienie
mgr Sylwia Biekiewicz

 

Język niemiecki: mgr Marta Skrzypko

Język rosyjski: mgr Anna Puchalska-Bala

Muzyka: 
mgr Jolanta Woronowicz - urlop
mgr Jan Rutkowski


Plastyka:

mgr Jolanta Woronowicz - urlop
mgr Marlena Skawska

Historia:

mgr Małgorzata Agata Okuła
mgr Michał Karłowicz

Wiedza o społeczeństwie: mgr Michał Karłowicz

Przyroda: mgr Helena Jurgielewicz

Biologia: mgr Helena Jurgielewicz

Geografia: mgr Tomasz Kowalczuk

Matematyka:

mgr Danuta Nazaruk
mgr Paulina Gawrysiuk 
mgr Urszula Wilczewska 

Fizyka: mgr Urszula Wilczewska

Chemia: mgr Agnieszka Pogorzelska

Informatyka:

mgr Joanna Korczak
mgr Małgorzata Szczech-Wojciechowska

Technika: mgr Małgorzata Szczech Wojciechowska

Wychowanie fizyczne:

mgr Jacek Pronobis
mgr Jarosław Dźwigaj 
mgr Katarzyna Łysynkiewicz
mgr Anna Pochodowicz
mgr Dawid Radecki
mgr Rafał Pronobis

Religia katolicka:

s. Wirgilia
mgr Anna Radziszewska
mgr ks. Andrzej Ratkiewicz

Religia prawosławna: mgr Jolanta Łukaszewicz

Etyka: mgr Monika Michaluk

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Agnieszka Pogorzelska

Rewalidacja, SI: 

mgr Marta Rutkowska
mgr Agnieszka Lewicka-Pieciul
mgr Marzena Łojewska
mgr Małgorzata Agata Okuła

Biblioteka:

mgr Marta Stulgis
mgr Halina Budnik 

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Katarzyna Gorczyca

Doradca zawodowy: mgr Agnieszka Budnik

Świetlica:
mgr Natalia Leszczyńska - zast.
mgr Beata Szender - urlop
mgr Dorota Kuskowska - urlop
mgr Zofia Czarnecka - urlop

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel rewalidacji:
mgr Marzena Łojewska
mgr Ewa Mioduszewska-Samojlik

Pedagog: mgr Mariusz Danieluk

Pedagog specjalny: mgr Mariusz Danieluk

Psycholog: mgr Adrianna Goździk

Logopeda: mgr Agnieszka Lewicka -Pieciul

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony