Historia Szkoły

    Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku powstała w 1979 r. W pierwszym roku pracy liczyła 37 oddziałów. Uczyło się w nich 1115 uczniów pod kierunkiem 59 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Zofia Piechowska.
    W 1984 roku zrodził się pomysł nadania szkole imienia. W wyniku plebiscytu na patrona wybrano Józefa Zachariasza Bema. W przygotowaniach do nadania szkole imienia brała udział cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice pod kierunkiem ówczesnego dyrektora szkoły mgr Jerzego Bujalskiego.
    W 1994 roku, w dwusetną rocznicę urodzin generała odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru. Muzeum Wojska w Białymstoku wykonało stałą ekspozycję poświęconą życiu i działalności Józefa Zachariasza Bema, która znajduje się w czytelni szkolnej.

Od 14 maja 1994 r. nasza szkoła funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema.  

Zdjęcie gen. Józefa Z. Bema

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia w kolejne rocznice nadania imienia obchodzone jest Święto Szkoły, któremu towarzyszą Dni Kultury Uczniowskiej, będące przeglądem osiągnięć i talentów uczniów oraz konkurs wiedzy o patronie. 
    W dziesięć lat po nadaniu szkole imienia i sztandaru, z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Jarosława Dworzańskiego, dnia 23 października 2004 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia naszej szkoły.
    W 2009 roku przypadła 30 rocznica powstania szkoły. Jubileuszowe obchody zgromadziły absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół szkoły, zaproszonych przez dyrektora szkoły mgr Jerzego Bołtucia.
    Dnia 8 maja 2009 r. w ramach obchodów jubileuszu 30 lecia Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku odbyła się symultana szachowa, w której wziął udział zaproszony gość - prezes PZSzach. p. Jan Kusina.
    17.09.2009 odbył się X Koncert Pamięci w Pałacu Branickich  z udziałem Prezydenta RP na uchodźstwie  Pana Ryszarda Kaczorowskiego. Koncert prowadzili: Pani Lidia Trojanowska oraz Pan dyrektor Jerzy Bołtuć. Gośćmi między innymi byli Sybiracy. Ze szkoły przyjechała delegacja uczniów oraz harcerze. W koncercie wystąpili Chór "Melodyjka" z naszej szkoły, wokalistka Anna Jeremus - Lewandowska (sopran), Tadeusz Trojanowski - fortepian oraz Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży pod dyr. Jana Miłosza Zarzyckiego.
    Dnia 15 kwietnia 2011 roku na Placu Apelowym Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku odbyła się uroczystość Nadania Nazw - Imion Dębom Pamięci Katynia.
    Dnia 24 października 2014 roku odbyła się Uroczystość 35 lecia szkoły pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony