Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca – Pani Elżbieta Suchowierska-Mieloch

Zastępca przewodniczącego – Pani Ewelina Kwasiborska

Sekretarz – Pani Izabela Dolida

Skarbnik – Pani Marta Ciołkowska

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – Pani Diana Andrzejuk-Puch

Członek Komisji – Pani Joanna Banaszek

 

Składki na fundusz Rady Rodziców

- wpłata na Radę Rodziców – 50,00 zł za dziecko (trzecie i każde kolejne dziecko zwolnione z opłat)

- wpłata na świetlicę – 30,00 zł

- wpłata na stołówkę szkolną – 30,00 zł

- wpłata na ksero – 30,00 zł

- wpłata na szafeczki – 25,00 zł

 

Ubezpieczenie

Firma – Kapitał Krzywiec

- 48,00 zł od dziecka

 


Podziękowanie Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować za mijający rok współpracy. Był to trudny okres dla wszystkich zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Rzeczywistość, z którą przyszło nam się mierzyć była trudna i nieprzewidywalna. Wiele z naszych planów pracy Rady Rodziców z wiadomych względów bezpieczeństwa nie mogła zostać zrealizowana. Mam głęboką nadzieję, że sytuacja w nowy roku szkolnym pozwoli na skuteczne działanie i realizację zamierzonych celów.

Dziękuję w imieniu Rady Rodziców za dotychczasowe wpłaty na konto Rady Rodziców. Za te wpłaty zorganizowaliśmy między innymi:

Rada Rodziców.jpg

Dzięki Państwa ofiarności nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce, konkursach i zawodach sportowych. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

Dziękujemy!


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.50-13.35
Lekcja 7    13.40-14.25
Lekcja 8    14.30-15.15
Lekcja 9    15.20-16.05

Powrót na początek strony