Przetargi

                Ogłoszenie 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo):

referent ds. kadr 0,5 etatu

w Szkole Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

ogłoszenie o naborze 

ogłoszenie o naborze (2) 

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz

Załącznik Nr 2 - klauzula RODO

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: informatyk w wymiarze ¼ etatu
w Szkole Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema , ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok

ogłoszenie o naborze

Załącznik Nr 1- oświadczenia

Załącznik Nr 2 - kwestionariusz

ogłoszenie o naborze (2)

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ogłoszenie o odwołaniu konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe:

Nr. 5 Ogłoszenie na zakup i dostarczenie artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Zapytanie ofertowe

cennik 1

cennik 2

cennik 3

cennik 4

cennik 5

cennik 6


Rozstrzygnięcie ofert

ogłoszenie Nr 1

Ogłoszenie Nr 2

Ogłoszenie Nr 3

Ogłoszenie Nr 4

 


Zapytanie ofertowe:

Nr 1. Ogłoszenie na zakup oraz dostarczenie sprzętu fotograficznego

(aparat fotograficzny wraz z akcesoriami)

zapytanie ofertowe - aparat fotograficzny

Nr 2. Ogłoszenie na zakup oraz dostarczenie sprzętu wymienionego w specyfikacji 

zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

Nr 3. Ogłoszenie na wykonanie, dostawę i montaż mebli

załącznik nr 3 - meble 

Nr 4. Ogłoszenie na remont kuchni

załącznik nr 4 - remont kuchni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 1/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, tj. od dnia 30.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r. ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny o pow. 8,25 m² + powierzchnię pod automat samosprzedający 1m² w budynku szkoły przy ul. Pogodnej 12, stanowiącego własność Gminy Białystok, pozostającego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema, ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok.

Ogłoszenie przetarg na sklepik szkolny

Załącznik nr 1 regulamin przetargu

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oświadczenie 1

Załącznik nr 4 oświadczenie 2

Załącznik nr 5 zgoda

Załącznik nr 6 wzór umowy

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sklepik szkolny

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony