Harmonogram spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2022/ 2023

07.09.2022r. - klasy 0-3 – spotkanie z wychowawcami godz. 17.00, 

08.09.2022r.  - klasy 4-7–spotkanie z wychowawcami godz.17.30,

                       – klasy 8  spotkanie z dyrektorem – 17.00, spotkanie z wychowawcami godz.17. 45,

19.10.2022r. – klasy 0-3 -  konsultacje (godz.17.00 – 19.00),                   

20.10.2022r. – klasy 4-8 - konsultacje (godz.17.00 - 19.00),   

14.12.2022r. – klasy 0-3 - szkolenie godz. 17.00, spotkanie wychowawcami godz.18.00,

15.12.2022r. – klasy 4-8  - szkolenie godz.17.00, spotkanie z wychowawcami godz.18.00,

08.02.2023r. – klasy 0-3  - podsumowanie pracy za I semestr – spotkania z wychowawcami (godz. 17.00)

09.02.2023r. – klasy 4-8  – podsumowanie pracy za I semestr- spotkania z wychowawcami (godz. 17.00)

29.03.2023r. – klasy 0-3 – konsultacje (godz. 17.00 – 19.00),

30.03.2023r. – klasy 4-8 – konsultacje (godz. 17.00 – 19.00),

11.05.2023r. – klasy 0-3 – spotkania z wychowawcami (godz.17.00),

12.05.2023r. – klasy 4-8  – spotkania z wychowawcami ( godz. 17.45).

                      - klasy 8 – procedury egzaminu zewnętrznego godz.17.00                                  


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony